Výhody a nevýhody technologie NFC

NFC je zkratka pro Near Field Communication a umožňuje přenos dat na vzdálenost několika centimetrů. Samotná technika je starší, ale dosud nebyla široce používána. Zatím se využívá především v oblasti bezkontaktních plateb. Většina kreditních karet dnes již tuto funkci má. Při platbě prostřednictvím NFC je debetní karta krátce držena na čtečce karet a je z ní odečtena částka. Zní to prakticky, ale tato technika má také nevýhody.
komunikace nfc near field

Výhody technologie

●     Bezkontaktní platba je rychlejší než placení tradičním způsobem.
●     Platba prostřednictvím této metody je výhodná. Pro malé částky nepotřebujete PIN, ale držíte pouze kartu na terminálu karty.
●     Pokud NFC někdy nakonec podpoří všechny společnosti a podniky, nebudete potřebovat peníze vůbec. Ani pro malé spontánní nákupy, jako jsou noviny nebo káva v kiosku.
●     S některými aplikacemi můžete také použít smartphone pro bezkontaktní platby. Částka se pak platí prostřednictvím služby PayPal nebo inkasa. V tomto případě ani nepotřebujete kabelku s kreditní kartou.
údaje na kreditce

Nevýhody technologie

Bezkontaktní placení se samozřejmě potýká také s některými nevýhodami. Kritici především zdůrazňují následující argumenty.

●     V mnoha obchodech je platba NFC možná do výše 500 Kč bez podpisu a zadání PINu. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení karty, mohou podvodníci nakoupit několikrát do tohoto limitu, dokud nedojde k zablokování.
●     Podobně jako u běžné platby kartou je i zde obtížné sledovat své vlastní náklady. Vzhledem k tomu, že bezkontaktní platba v peněžence nepřekáží, člověk má tendenci k lehkovážnější manipulaci s penězi a činí iracionální nákupní rozhodnutí.
●     Technologii NFC lze využít nejen prostřednictvím debetních a kreditních karet, ale i prostřednictvím smartphonů. Ty jsou citlivé na viry a další škodlivý software, který by mohl zneužít informace o účtu a vybrat peníze.
●     Je zde také otázka ochrany soukromí. NFC čipy jsou poměrně snadno čitelné. Citlivé údaje, jako jsou údaje o účtu, se tak dostávají do rukou třetích osob. To je možné ze vzdálenosti deseti centimetrů od karty.

Závěr: bezkontaktní platba je výhodná, ale také méně bezpečná než placení běžným způsobem.