Turistická informační střediskaTuristická informační střediska


Turistická informační střediska představují neocenitelné služby pro občany dané lokality, i pro návštěvníky z řad turistů nebo zájemců o ubytování či zaměstnání. Služby tohoto typu jsou bezplatné i placené.

1.      Bezplatné– informační servis o daném městě, turistickém regionu, turistickém potenciálu České republiky, případně středoevropské destinace. Informace o institucích, organizacích, školách, činnosti městských úřadů a podobně.
2.      Placené– mezi tyto služby patří například předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce, prodej suvenýrů zaměřené na danou lokalitu, zprostředkování služeb, kopírovací, překladatelské a tlumočnické služby, průvodcovská činnost a podobně.
asijský pracovníci.jpg

Asociace turistických informačních center České republiky

Jednotlivá centra sdružuje Asociace turistických informačních center České republiky, která má zkratku A. T. I. C. Důležitá je jednotná klasifikace turistických center v rámci systému certifikace TIC.
 
Asociace je profesní sdružení, které hájí zájmy jednotlivých turistických informačních center. Byla založena v roce 1994. Cílem asociace je:
·         být centrem informační sítě, který slouží k oboustrannému toku informací
·         zvyšování odborné úrovně
·         monitorování a předávání zkušeností
 přenosný počítač a zápisník.jpg
Dále asociace zajišťuje
·         Pravidelná setkání
·         Prezentaci činnosti, propagační materiály, veletrhy.
·         Vzdělávání členů prostřednictvím seminářů
·         Prosazování zájmů jednotlivých členů i v mezinárodní oblasti
·         Podílí se na koncepci a legislativních úpravách týkajících se činnosti informačních center. Prostřednictvím připomínek se podílí na tvorbě norem a předpisů.
·         Předkládá státním a nestátním institucím návrhy na řešení
·         Spolupracuje s orgány místní i státní správy
·         Zastřešuje rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých regionech.
 
Na webových stránkách asociace najdete veškeré materiály i informace včetně odkazů na jednotlivá turistická informační centra.