Odlehčení pro poplatníky daně přináší nový formulář

Plátci daně, kteří podávají daňové přiznání, a jsou to OSVČ, tedy osoby samostatně výdělečně činné, musí, bohužel, stále vyplňovat klasický formulář vícestránkový pro více druhů příjmů. Pro ně žádné ulehčení v roce 2018 nenastalo.
Lépe jsou na tom zaměstnanci s příjmy ze závislé činnosti, kteří již od roku 2017 mohou použít zjednodušenou podobu formuláře daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob. Formuláře jsou k dispozici ke stažení, nebo k interaktivnímu vyplnění v databázi tiskopisů pro daňové poplatníky. Tiskopisy lze tedy buď vytisknout a ručně vyplnit, nebo je možné použít formu vyplňování přímo na počítači, odkud jej odešlete elektronickou cestou.
tabulka výpočtu
Letošní formulář (rok 2018) se podrobil některým změnám, ale ne tak podstatným, jaké přišly v loňském roce. Vyplňování formuláře je v podstatě tedy velmi podobné – první strana zahrnuje identifikační údaje poplatníka a žádost o navrácení přeplatku na dani.
fialové nehty

Nové formuláře pro přiznání daně platí od roku 2018

Druhá strana formuláře se týká údajů pro vyměření daňové povinnosti. Uvádí se zde výše příjmů, nezdanitelný základ daně, daňové zvýhodnění na dítě nebo děti, které s daňovým poplatníkem žijí ve společné domácnosti, další slevy na dani, a nakonec výměr výše zálohové daně, která byla srážena v průběhu uplynulého roku.
Tento odlehčený typ formuláře je určen výhradně zaměstnancům, kteří musí ze zákona povinně podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a kteří nemají současně žádný jiný druh příjmu, tj. z autorských práv, z podnikání, z nezávislého povolání, z úroků z půjček a zápůjček, z prodeje cenných papírů, anebo z pronájmu bytu, nemovitosti a nebytových prostor.
stříbrná kalkulačka
V novém formuláři však stále bohužel nemůže zaměstnanec podávat tzv. dodatečné daňové přiznání, stejně, jako tomu bylo v loňském roce.
Státní správa se snaží usnadnit celý proces s využitím výpočetní techniky v pohodlí domova, zároveň to ovšem znamená možnost archivace veškerých elektronicky předaných dat na serverech, diskových polích, a na archivních médiích prakticky neomezeně dlouhou dobu.