Jak vybudovat dobrý obsah

Každá webová stránka je posuzována internetovými vyhledávači, co do jejich celkové kvality. A my si nyní ukážeme, co vlastně internetové vyhledávače do této celkové kvality zahrnují, abychom se mohli lépe připravit na tvorbu obsahu pro naše webové stránky nebo pro náš e-shop.
brýle na čtení položené na novinách

  1. E-A-T

Expertíza, autoritativnost a důvěryhodnost se skrývají pod anglickou zkratkou. Jedná se o zaměření celkové webové stránky i jednotlivých http://www.reflex.cz/volby-2017/vysledky-voleb/prehled-stran/ autorů webových stránek. Zvláště pak, co se týče YMYL témat (your money or your life), které se zabývají různými důležitými tématy, jsou nároky opravdu vysoké. Pokud tedy vaše stránky pojednávají o financích, například, je nutné, aby obsah tvořil finanční expert.

  1. Množství hlavního obsahu a doplňujícího obsahu

Obsah každé stránky se dá rozdělit do tří kategorií – hlavní obsah, doplňující obsah a také reklamy. Pokud převažují některé dvě části nad hlavním obsahem, je to špatně. Reklamy zároveň nesmí být otravné či zakrývající hlavní obsah a musí být dobře uloženy na stránce tak, aby nerušily čtenáře. Zároveň je nutné, aby hlavní obsah byl nanejvýše kvalitní.

  1. Reputace webové stránky

Aby mohl být obsah důvěryhodný, musí mít hlavní webová stránka také dobrou reputaci, tedy jistou důvěru veřejnosti v ní. Musí být dobře hodnocena na internetových portálech a zároveň musí být jasné, kdo vlastně stránku vede a s jakým účelem.
článek v cizím jazyce v tištěném periodiku

  1. Účel stránky

Tohle je nejdůležitější aspekt tvorby obsahu – všechno by mělo podléhat účelu stránky. Jaký je tedy účel stránky? Stránky, které mají jasný účel pomoci uživateli dohledat, vykonat nebo informovat někoho, mají velké plus. Stránky, které nemají žádný smysl, jsou hodnoceny spíše negativně a nezobrazují se ve výsledcích vyhledávání, protože uživateli nic nepřinesou.

Pokud tedy chceme tvořit obsah, například skrze PR články SEolight.cz, musíme si být vědomi těchto několika bodů a měli bychom se zařídit tak, abychom tyto body nijak nepřekráčeli.