Je to jednoduché


Jistě znáte pojmy jednoduché a podvojené účetnictví. Nicméně víte, že tyto pojmy jsou již historií? Nebo lépe řečeno, jen jeden z nich. Jednoduchá forma se v roce 2004 přetavila do podoby tzv. daňové evidence. Daňovou evidenci mohou vést fyzické osoby, které podnikají, známe je pod označením OSVČ. Tyto osoby si musí nejprve požádat o živnostenské oprávnění, poté dostanou IČO. Poté je čeká nezbytné zaregistrování na finančním úřadě a tím vzniká povinnost platit rozličné daně, jsou to daně přímé i nepřímé. Pak následuje ještě registrace na OSSZ a na zdravotní pojišťovně. A pak již hurá do práce.

A když je to složité?

Daňovou evidenci si většinou OSVČ vedou samy, v drtivé většině případů využívají tzv. daňový paušál. Záleží na druhu pracovní činnosti, dle jejího typu se odečtu od příjmů jejich procentuální část a ze zbytku se vypočítá daň. Za jistých podmínek však ani fyzická osoba nemůže vést jen daňovou evidenci. V těch případech je vhodné se obrátit na firmu, která má vedení účetnictví Praha jako svou náplň práce, zajistíte si tím bezproblémový kontakt s finančním úřadem.