Chybí vám pracovníci ve výrobě?

České firmy se stále potýkají s citelným nedostatkem zaměstnanců. Co je toho příčinou, které obory jsou nejvíce zatíženy a jak nesnadnou situaci účinně vyřešit?

České firmy hlásí nedostatek lidí ve výrobě

Zásadní převis poptávky práce nad nabídkou potenciálních uchazečů řeší zejména technicky zaměřené firmy. Obecně se tato mezera vysvětluje hlavně setrvalým nedostatkem vhodných kandidátů s dostatečným vzděláním. Na školách totiž převažuje zájem o humanitní obory nad technickými.

Jak ale vyplývá z detailnějších analýz, kořeny tohoto sahají mnohem hlouběji. Jedním z faktorů je i to, že ani demografická křivka nevyrovná poptávky průmyslové výroby po zaměstnancích. Chybí tak nejen vysoce kvalifikovaní inženýři, IT specialisté, ale i řemeslníci, jako jsou například svářeči, a v neposlední řadě dělníci.

pracovní helma

Klesající zájem lidí o práci ve výrobě navíc akcelerovala pandemie. Za uplynulé dva roky došlo k výrazné proměně trhu práce. Zaměstnavatelé tudíž ve zvýšené míře kladou důraz i na tzv. měkké dovednosti. U svých pracovníků, jak vyplynulo z výzkumů, postrádají nejvíce odpovědnost, spolehlivost a disciplínu.

Proč se nebát náboru pracovníků do výroby v zahraničí

Kýžené vlastnosti i ochotu začít pracovat ve výrobním sektoru tak jsou současní zaměstnavatelé nuceni hledat v zahraničí.

Situace je již skutečně akutní, s nedostatkem zaměstnanců se potýká plných 60 % tuzemských firem. Řádově se počty míst, která je potřeba naplnit už dnes pohybují ve stovkách tisíc. Poptávka je zejména ve strojírenství, firmám chybí dělníci, operátoři výroby nebo montážníci.

Situace je aktuálně kritická, dokonce nejhorší za uplynulých 12 let, varují statistiky. Nábor zaměstnanců, mimo ČR proto může být řešením, které odvrátí akutní ekonomickou hrozbu. Nedostatek zaměstnanců vede ke snížení produktivity a konkurenceschopnosti.

Zahraniční pracovníci přitom do českých podniků přinášejí kýžený potenciál. Zejména obyvatelé východních zemí, jako je například Ukrajina vykazují ochotu odejít kvůli pracovnímu místu do zahraničí. Připočtěme k tomu loajalitu, pracovitost a zručnost a nelze se jistě příliš divit, že zaměstnavatelé se k tomuto řešení uchylují stále častěji.

dělníci

Jaká jsou úskalí náboru pracovníků v zahraničí a jak je řešit

Upozornit je potřeba na to, že nábor cizinců je z byrokratického hlediska nicméně poměrně komplikovaný. Navíc se jedná i o postup náročný z hlediska časového. Celý proces může ve výsledku trvat až 5 měsíců.

Celkovou zátěž, kterou tato situace klade na firmu, je však možné efektivně snížit tím, že využijete služeb personální agentury.

Ta je schopna díky svým zkušenostem a kontaktům vyhledávat optimální kandidáty na neobsazené pozice. A zároveň samozřejmě zajistit i jejich zaměstnání v ČR společně s dalšími formálními náležitostmi, jako je řádné povolení k pobytu.